Historie

Odd Fellow broderloge nr. 93, Erik Menved, Horsens

Af overmester Jens Johnsen Høy. Broderloge nr. 93, Erik Menved

 

Broderloge nr. 93, Erik Menved blev institueret den 19. februar 1972. Den er dannet af brøder fra broderloge nr. 25, Horsia.
Forud for dannelsen var der i årene 1969/1970 sket en kraftig tilgang af brødre til broderloge nr. 25, Horsia. Der var således indviet ikke færre end 22 brødre på et halvt år. Det var selvfølgeligt glædeligt, men også problematisk, idet det var vanskeligt at få alle nye brødre integreret blandt logens brødre.
Såvel embedsmænd som brødre i broderloge nr. 25, Horsia kunne godt se problemet, men derfra og til at gøre noget ved det, var der et stykke vej. Det skyldtes, at en deling af logen var den eneste reelle løsning. Et andet "problem" var det gode forhold mellem brødrene i broderloge nr. 25, Horsia. Hvad ville der ske, hvis en stor del af brødrene ikke længere var med i broderloge nr. 25?
Hensynet til logens tarv sejrede dog over bekvemmeligheden og hyggefølelsen blandt brødrene i broderloge 25, Horsia. Hvis ikke der blev gjort noget, kunne man risikere at en del brødre ville søge afgangsbevis, så det var ikke et spørgsmål om, men hvordan og hvornår, der skulle dannes en ny loge.
En del af embedsmændene og brødrene havde vel nok tænkt sig en styret deling af broderloge nr. 25, Horsia. Det var bl.a. denne tankegang, som gjorde det svært at komme i gang, for hvem skulle så tvinges væk fra broderloge nr. 25, Horsia.
Det blev dog spontaniteten, der løb af med initiativet.
Efter logemødet den 20. oktober 1970 satte 3 brødre med broder overmester Kaj Hansen i spidsen sig i dagligstuen med en tegningsliste til en Odd Fellow forening. Den første aften meldte 20 brødre sig, men nogle faldt dog fra igen i de første dage herefter.
Foreningen holdt stiftende møde den 16. december 1970 og valgte følgende embedsmænd:

- Formand: broder exmester Kaj Hansen
- Sekretær: broder skatmester Preben Juul
- Kasserer: broder Erik Vesterdal

Foreningens navn var heller ikke klar, men ud fra en række forslag enedes man om navnet "Erik Menved".
Odd Fellow foreningen blev institueret den 27. februar 1971 af broder distriktsdeputeret storsire Jens Feirup efterfulgt af en festlig middag med damer. Der var da 25 medlemmer af foreningen.
Hvordan skulle forholdet til broderloge nr. 25, Horsia løses? Til at klare dette blev der nedsat to forhandlingsudvalg - et fra broderloge nr. 25, Horsia og et fra foreningen Erik Menved. Efter nogle få møder enedes man om at gøre logebygningen Borgegade 13 i Horsens til en selvejende institution, ledet af en bestyrelse valgt af de to loger i forhold til medlemstal.
Herefter var vejen banet for dannelsen af en ny broderloge i Horsens. Dette skete den 19. februar 1972 med broder storsire Chr. Rasmussen i spidsen og med følgende embedsmænd:

- Overmester Kaj Hansen
- Undermester Preben Juul
- Sekretær Charles Pedersen
- Kasserer Erik Vesterdal
- Skatmester Frede Herborg Olesen

Kilde: Artikelaf broder Preben Juul i broderloge nr. 93 Erik Menved`s jubilæumsskrift. 1997